ALBA RUBIO LLOVET | arubio@sectorpublic.cat


Formació:
  • Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra
  • Màster en Dret de Família per l’ICAB
  • Postgrau d’especialització en litigis civils per l’IDEC
  • Postgrau de Dret civil català per la Universitat de Barcelona

Activitats docents:
  • Exercici de l’advocacia en diferents despatxos professionals
  • Elaboració d’informes i dictàmens dins de l’àmbit  de l’Administració Local en les vessants administrativa, pressupostària, comptable i financera.

Experiència en matèria de comptabilitat pública:
  • Col·laboradora en la redacció del Projecte del Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04