FRANCISCO BELLAVISTA ARIMANY | fbellavista@sectorpublic.cat 

Jos Enrique Calvo Pina
Formació:
 • Diplomat en ciències empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1975)
 • Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1978)
 • Censor jurat de comptes

Àrees de pràctica
 • Fiscalitat
 • Consultoria i assessorament financer

Idiomes
 • Castellà
 • Català
 • Anglès

Associacions professionals
 • Col·legi d'Economistes de Catalunya
 • Associació Espanyola d'Assessors Fiscals

Seminaris impartits
 • Internet : estratègies empresarials i aspectes jurídics
  - Investigació, desenvolupament, innovació tecnològica i foment de les noves tecnologies
 • L’euro: repercussions a l’àmbit empresarial
 • Actualització de balanços.
 • Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals

Publicacions realitzades
 • Compravenda d'immobles. (Esquema tributari)
 • Casos pràctics d'inversió i finançament empresarial
 • Lectures d'economia de l'empresa I.
 • Lectures d'economia de l'empresa II.
 • ¿Desaparición de la transparencia fiscal? El anteproyecto de reforma de ley del IRPF (La Vanguardia)
 • L’ horitzó temporal de les inversions financeres i la seva rendibilitat financerofiscal.(La Vanguardia)
 • "La Unió Europea i la deslocalització de l'estalvi" - La Vanguardia (Togas 29-06-2004).
 • “Perillen ara per ara els nostres estalvis?”. El Puint-Avui  Suplement l’Econòmic.
 • “¿Se equivoca Angela Merkel?”.  La revista del Vallès.
 • “¿Un país serio?”. La vanguardia.
 • “¿Podar o Talar?”. La Vanguardia.

Experiència professional
 • Professional i soci de Consulting Alfis (1978-2004 )
 • Soci i director del departament fiscal del despatx Pintó Ruiz del Valle (1990-2004 )
 • Departament de control de gestió de la companyia paperera Torras Hostench (1975-1978 )

Docència
 • Professor titular d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (1979-1989 ).


SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04