JOS ENRIQUE CALVO PINA | ecalvo@sectorpublic.cat

Jos Enrique Calvo Pina
Formació: 
 • Diplomat en ciències empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992)
 • Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1994)
 • Postgrau d ’auditoria al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (1999)
 • Auditor. Censor Jurat de comptes

Àrees de pràctica:
 • Fiscalitat
 • Consultoria i assessorament financer
 • Comptabilitat
 • Immobiliària i urbanisme

Idiomes:
 • Castellà
 • Català
 • Anglès

Associacions professionals:
 • Escola de Censors Jurats de Catalaunya
 • Incripció en el Registre Central d'auditors de Comptes (R.O.A.C)
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04