JOSEP RUBIO SAMPRON | jrubio@sectorpublic.cat


Formació:
 • Professor mercantil per l’Escola d’Alts Estudis Mercantils de Barcelona
 • Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials per la Universitat de Barcelona
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
 • Oposicions: Tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, Interventor de Fons d’Administració Local i Censor Jurat de Comptes

Experiència professional:
 • Tècnic a l’Ajuntament de Barcelona
 • Interventor de Fons en diferents Ajuntaments de la província de Barcelona
 • Interventor Delegat en diferents departaments de la Generalitat de Catalunya
 • Interventor Adjunt per la Seguretat Social en la Generalitat de Catalunya

Experiència docent:
 • Professor de la Universitat de València, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona, de l’INAP, ESADE i de l’ Escola de Administració Pública de la Generalitat de Catalunya

Experiència en matèria de comptabilitat pública:
 • Membre de la Comissió de Comptabilitat, Control i Gestió Pública de l’ACCID
 • Membre de les diferents Comissions encarregades de redactar els Projectes dels diferents Plans de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya.
 • Redactor del Projecte del Nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04