SANTIAGO SÁENZ | ssaenz@sectorpublic.cat 


Formació:
 • Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona, any 1.980 (promoció acadèmica: 1.975 a 1.980).
 • Diplomatura Centre d'Estudis Tributaris i Financers de l'Associació Espanyola de Dret Financer i Centre Universitari "Abat Oliva". Curs acadèmic 1.980-1.981.
 • Màster en Comerç i Legislació Internacional: primera promoció del Màster de l'Il.ltre. Col·legi d'Advocats de Barcelona i Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Curs Acadèmic 1.990-1.991. 
 • Cursos de Doctorat, Departament de Dret del Treball i de la  Seguretat Social, Universitat de Barcelona, curs acadèmic 1.994-1.995 i 1.995-1.996

Activitats docents:
 • Professor associat del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona. Professor tutor de l’assignatura del grau de Relacions Laborals, “La intervenció de l’Administració Pública a les relacions laborals”.
 • Professor de la Diplomatura de postgrau- Especialista universitari en gestió del personal al servei de les entitats locals. Barcelona, Tercera Edició. Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Professor del Curs d'Iniciació Professional (Escola de Pràctica Jurídica)

Articles publicats i ponències::
 • “L’hora de la veritat pels ajuntaments”, publicada a la Revista ACM, abril 2011.
 • “L´enquadrament a la Seguretat Social dels socis administradors a les societats de capital”, publicada a la Revista Tècnic-Laboral.
 • Formació Municipal, nº 21, gener de 1.996, Diputació de Barcelona “Els drets dels regidors com a expressió del dret constitucional de representació política”.
 • Ponent a la jornada organitzada per l’Associació Catalana de municipis i Províncies sobre “L’Impacte de les reformes laborals en la governança local”. Barcelona, desembre de 2012.
 • Ponent a la Jornada organitzada per l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relativa als processos de reestructuració de personal a l’àmbit de les administracions locals. Juliol 2010.
 • Autor de l’informe y de la ponència sobre la carrera professional del personal investigador del Sistema Català de Salut per encàrrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (2008).
 • Ponent en les Primeres Jornades Jurídiques de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Granollers, sobre el tema “La Responsabilitat Patrimonial dels ens locals”, maig de 2008.
 • Membre de la ponència redactora del nou Estatut General de l’Advocacia, constituïda pel Consell General de l’Advocacia Espanyola (anys 1.989 i 1.990). Responsable de la ponència relativa als aspectes internacionals de l’Advocacia (Conclusió 6ena. del Congrés de l’Advocacia de Palma de Mallorca).

Activitats professionals:
 • Advocat en exercici des d'abril de 1.981.Soci de la firma Digestum Legal, SLP, en la qual ostenta la direcció dels departament de Dret Públic i Dret del Treball i de la Seguretat Social
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04