LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

  • Confecció de nòmines i documents de cotització.
  • Gestió integral del Capítol I amb programari concebut per a l’Administració Pública, garantint la connectivitat amb la comptabilitat pública.
  • Redacció de resolucions administratives i expedients de personal, així com els informes dels corresponents expedients administratius.
  • Elaboració de disposicions de caràcter general i actes amb pluralitat de destinataris com ara plantilles de personal i relacions de llocs de treball, catàlegs i reglaments.
  • Assessorament i suport integral en matèria de personal (empleats públics) al servei de recursos humans o a la Secretaria i Intervenció.
  • Negociació col·lectiva i resolució de conflictes.
  • Anàlisi de personal i consultoria de personal: organització, plans formatius, estudi valoració de llocs de treball, disseny de plantilla i relació de llocs. Processos de racionalització dels RR.HH. i consolidació de l’ocupació temporal.
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04